Σημαίνει «αποκλείεται», «σιγά...», «πλάκα μας κάνεις».

Απαντάται κυρίως στη Λέσβο ειδικά στα κοντινά στη Μυτιλήνη χωριά (Μόρια, Παναγιούδα, Αφάλωνας, Πάμφιλα). Η προέλευση του είναι ασαφής.

Η αυθεντική προφορά του έχει ως εξής: Άλουγου κλαν'.

1 -Μωρέλι' μ, ι θόδωρους πήρε του πτυχίου τ'!

- **Άλογου κλάν'** ... (ο θόδωρος είναι αιώνιος φοιτητής γεωπονίας)

2 - Ανέφκα στην Αγιάσου για κυνήγ' κι επιασα 5 κ'λα κνέλ(ι)!

- Άναγια'μ, **άλογου κλάν'**

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
aias.ath

Ἐκφέρεται καὶ συντομογραφικῶς ὡς ΑΚ. Τὴ συντομογραφία ἔχω χρησιμοποιήσει σὲ σχόλιο τοῦ λήμματος τσάμπα λήμμα > Γιὰ τοὺς μεροληπτικούς, ΑΚ (λῆμμα ποὺ θὰ ἀνεβάσω μελλοντικῶς... Ἡ σημασία εἶναι: Μοῦ εἶναι ἀδιάφορο (ὅσο καὶ τὸ κλάσιμο ἑνὸς ζώου), χέστηκα κλπ.

Στὴν ἀρχαιότητα ἡ ἔκφρασις ἦτο: Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ· ὁ Ἱπποκλείδης ἔμεινε παροιμιώδης γιὰ τὸν σταρχιδισμό του, τὸν ὁποῖον ἐξέφραζε σηκώνοντας καὶ τὸν χιτῶνα του (ἄμα λάχαινε), ὥστε νὰ φανοῦν καὶ τ' ἀγγειά του. Μερικοὶ θεωροῦν ὅτι στὴ συμπεριφορὰ αὐτὴ ἀνάγεται καὶ ἡ κοινότατη παρ' ἡμῖν σύγχρονη ἔκφρασι «Star X/mou».

#2
patsis

Βλ. και άτι πέρδεται.