Συντετμημένη, τρόπον τινά συνθηματική, ἐκδοχὴ τοῦ μουνοβοσκός, ἤγουν τοῦ ἀγαθοῦ ἐκείνου τύπου ποὺ πηγαινοφέρνει τὶς γκόμινες, χωρὶς ὅμως νὰ ἀπολαμβάνῃ τπτς γιὰ τὸν κόπο του. Πρόκειται δλδ γιὰ καληνυχτάκια καὶ γκομενοφύλακα, ὁ ὁποῖος ἀντὶ νὰ φέρῃ τὴν στολὴ καὶ τὰ διάσημα τοῦ ἐνδόξου σώματος τῆς Γκομενοφυλακῆς, φέρει ἁπλῶς γκλίτσα, διὰ τὸ σαλάγημα τῶν μουνιῶν (νὰ δῶ, βρὲ πστδοι, ποῦ θὰ βρῆτε μῆδι κατάλληλο).

Ἀπὸ τὸ βοσκὸς παράγεται καὶ τὸ ρῆμα βόσκω, μόνο, φυσικά, μὲ τὴν ἔννοια κυκλοφορῶ ἢ πηγαινοφέρνω τὰ μουνιδάκια, χωρὶς νὰ βάζω τὸ δαχτυλάκι μου στὸν ἀφαλό τους. Τὸ ρῆμα αὐτὸ χρησιμοποιεῖται καὶ μεταφορικῶς, ὡς ἀμετάβατο καὶ μεταβατικό, γιὰ νὰ δηλώσῃ ὅτι τὸ ὑποκείμενο πηγαινοφέρνει τὸ ἀντικείμενο, ἢ πηγαινοέρχεται, μὲ κάποιο σκοπὸ, χωρὶς νὰ τὸν πραγματοποιῇ.

- Δυὸ μήνους τὶς σαλαγᾶς τὶς γκόμινες, ρὲ Βαγγέλα· βοσκός κατήντησες μαδερφάκι μου!
- Τί νὰ κάνω ρὲ Γιωργάρα; Τὸ τάβλι θέλει ὑπομονή, κι ἡ γκόμινα κυμῆγι.

(Ὁ μεσίτης)
- Κύριε Κώστα, σᾶς ἔχω δείξει 30 οἰκόπεδα, τὸ ἕνα καλλίτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο, καὶ δὲν ἀποφασίζετε...
- Ἀκοῦστε κύριε Νῖκο, χρειάζεται ὑπομονή· ἐγὼ τώρα τὰ τριγυρίζω· τὰ ψωνίζω· τὰ βόσκω. Μόλις μαλακώσουνε οἱ πωληταί, θὰ δείξω φῶς.

(μπεε) (από patsis, 21/01/10)

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
aias.ath

Ὑπάρχει περίπτωσι 1:1000000 τὸ πάτσειο μῆδι νὰ μὴν εἶναι «παραγγελιά», γιὰ τὴν περίστασι; Σπέκ.

#2
Galadriel

αχαχαχ πάτση!

#3
xeskist

Τέλειο μύδι, Τέλειο!.
Κόντεψα να σκάσω κουτουλίδι πάνω στην οθόνη απο το «ΑΑΑΑχαχαχα» όταν το είδα!!