Ο Υποδιοικητής μιας μονάδας στον στρατό.

- Ο Δίκας μας είναι στρατόκαυλος, αλλά ο Υπόδικας είναι λίγο πιο χυμείο.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified