Στην πολιτική σλανγκ επιρροή είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί και επηρεάζεται από μία πολιτική οργάνωση χωρίς να είναι ενταγμένος σε αυτή. Για να χαρακτηριστεί κάποιος επιρροή μιας οργάνωσης δεν αρκεί απλά να τη συμπαθεί (συμπαθών) αλλά απαιτείται και ένας βαθμός σταθερής παρουσίας σε κινητοποιήσεις της. Πρέπει να σημειωθεί ότι η λέξη χρησιμοποιείται και για να δηλώσει πολιτικό επηρεασμό και από συγκεκριμένο άτομο, όχι απαραίτητα δηλαδή οργάνωση.

1) Αύριο έχουμε πορεία, να βρούμε από σήμερα όλες τις επιρροές μας!
2) Στο πανεπιστήμιο ήμουν επιρροή της ΠΑΣΠ. Τώρα σύριζα χαλαρά!
3) Μεγάλη μορφή ο Μήτσος, πρέπει να έχει πάνω από πενήντα επιρροές ο θεούλης

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
σφυρίζων

Εσύ άναξ, Τσίπρα; το αναγραμμαντείο υποκλίνεται!

#2
xalikoutis

Μπράβο παρασυνταξίες, εμπρός με το ρεαλισμό της ανατροπής να αλλάξουμε τη δομή, τη λειτουργία αλλά και τη φυσιογνωμία του σάητος.

#3
παρασυνταξίες

Πάμε όλοι μαζί οι λάτρεις της συνδικαλιστικής σλανγκ να δείξουμε που παίζεται το παιχνίδι..

#4
soulto

Άλλα κομμουνιστικά, της ΚΟΜΜΟΥΝΙCΤΟCΛΑΝΓΚΡ/ ΚΟΥΚΟΥCΛΑΝΓΚΡ: γκούπα, το προτσές,