Ο προπετής, αυτός που φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν και μιλάει άκαιρα διακόπτοντας το συνομιλητή. Τα τηλεοπτικά πάνελ βρίθουν τέτοιων.

Καλά, γιατί πετάγεσαι συνέχεια σαν το πορδοβούλωμα;

Βλ. και σφηνόπουτσα.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
HODJAS

Βλ. έκφραση: «Τί πετάγεσαι σαν την πορδή απ' το αμπάρι;»

#2
iron

η γιαγιά μου με έλεγε έτσι... (όχι η ελβετίς, βράστα, όχι. Η άλλη.)

#3
BuBis

εμεις στην πολη του Καλβίνου τον λέγαμε απλά casse-couilles...

#4
patsis

Χαχα Χότζα! Στο μυαλό μου ήρθαν αυτά τα χέρια των σκλάβων που αναδύονται ανάμεσα στα ξύλα της καταπακτής της γέφυρας, στις ταινίες με πειρατές.