Στάση σε βρώμικο για εφοδιασμό με πιτόγυρους. Ακολουθεί αποσουβλάκωση.

- Θα το δούμε το ματσάκι τελικά ρε;
- Ναι, πάμε για πιτ στοπ πρώτα και αράζουμε σπίτι μου, τι λες;
- Αμέ...

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified