Ο χρήστης του slang.gr, που συνηθίζει να παίρνει τα λήμματα έτοιμα από το Δημόσιο Πρόχειρο και δεν τα βρίσκει μόνος του. Χαρακτηρίζεται από ραθυμία και θέληση για σταθερότητα και μονιμοποίηση, όπως οι υπάλληλοι του Δημοσίου.

-Πώς έφτασες ρε Dirty Talking τα 136 λήμματα σε χρόνο dt;
-Το Δημόσιο νά 'ναι καλά! Αυτά είναι τα καλά του δημοσίου υπαλλήλου!

Δημόσιος υπάλληλος επί το έργον. (από joe909, 07/09/11)Ευειδής μοντ στο Δημόσιο Πρόχειρο του σλανγκρ. (από joe909, 07/09/11)

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified