Μονάδα μέτρησης του μήκους, κοινώς το εκατοστό. Το λήμμα προέρχεται από την αλά ελληνικά προφορά του διεθνούς συμβολισμού cm.

- Τι ύψος έχεις;
- 176 κουμού.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified