Ομιλία μέσω του τηλεφώνου. Το λήμμα προήλθε από την ένωση της ελληνικής λέξης τηλέφωνο με την αγγλική chat (=κουβεντούλα). Ας σημειωθεί το ουσιαστικό, τηλετσάτινγκ.

Σταμάτα επιτέλους το τηλετσάτινγκ, μιλάς δύο ώρες!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Μονάδα μέτρησης του μήκους, κοινώς το εκατοστό. Το λήμμα προέρχεται από την αλά ελληνικά προφορά του διεθνούς συμβολισμού cm.

- Τι ύψος έχεις;
- 176 κουμού.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Κλάδος (παρακλάδι) της ελληνικής γραμματικής. Όσοι έχουν σπουδάσει ελληνικιά γραμματικιά τείνουν να αλλάζουν τις καταλήξεις των λέξεων, με τρόπο εσφαλμένο για όσους γνωρίζουν μόνο ελληνική γραμματική.

Για παράδειγμα, η κατάληξη της ελληνικής γραμματικής των θηλυκών ουσιαστικών και επιθέτων , στην ελληνικιά γραμματικιά τείνει να γίνεται -ιά.

Επίσης, στην ελληνικιά γραμματικιά εντάσσεται και τροπή των καταλήξεων -αι (α, β, γ πρόσωπο ενικού και γ πρόσωπο πληθυντικού) σε και (α και β πρόσωπο πληθυντικού) σε -αι.

Αυτά και άλλα πολλά παραδείγματα χρήσης της ελληνικιάς γραμματικιάς μπορούμε να αριθμήσουμε. Ας σημειωθεί ο δημιουργός της ελληνικιάς γραμματικιάς, κος Μπουμπουνιώτης.

  1. σπαστική - σπαστικιά
    εκνευριστική - εκνευριστικιά

  2. εσύ κοιμάσαι - εσύ κοιμάσε
    εσείς κοιμάστε - εσείς κοιμάσται

  3. — Είσαι πολύ σπαστικιά!
    — Βλέπω την ελληνικιά γραμματικιά καλά τη δουλεύεις!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Παρακαλώ.

Το λήμμα προέρχεται από την αγγλική λέξη please (πλιζ) + την ελληνική κατάληξη -άρω, που συνήθως μπαίνει μετά από ξενικές λέξεις για να γίνουν ελληνικά ρήματα (κορνάρω, κλικάρω κτλ).

- Πάμε μια βόλτα;
- Όχι.
- Σε πλιζάρω!!!!

Πλιζ πλίζαρέ με ω γαία! (από Vrastaman, 27/05/10)Σε πλιζάρω σε πλιζάρω σε πλιζάρω σε πλιζάρω  (από Vrastaman, 27/05/10)

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Άνω κάτω.

Οι λέξεις πιθανόν να είναι τουρκικής προέλευσης (δεν είμαι σίγουρη), ενημερώστε με αν έχει κάποιος πιο έγκυρες πηγές.

Μαζεύτε λίγο εδώ μέσα, άρτζι μπούρτζι και ρουλάς είναι το σπίτι!

Trigger happy! (από Mr. Cadmus, 27/05/10)Ευχαριστίες (από HODJAS, 01/06/10)

Βλ. και άρτσι μπούρτσι και λουλάς, άρτζι μπούρτζι και λουλάς

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Σταμάτα να μιλάς (πιο ευγενικό από το σκάσε).

Από το σκάσε + σταμάτα.

Σκαμάτα πια! Μας ζάλισες!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified