Όπως λέμε καρέτα-καρέτα και μονάχους-μονάχους, μπορούμε να πούμε πολλά εις διπλούν ώστε να δοθεί έμφαση σε κάθε χαρακτηρισμό μας.

Ο γαμημένος γαμημένος όμως, δεν είναι ακριβώς η ίδια λέξη δυο φορές. Την πρώτη φορά είναι επιθετική μετοχή, την δεύτερη είναι κατηγορούμενο (αν τα θυμάμαι σωστά τα γραμματικά μου). Είναι δηλαδή διαφορετικό από τα γαϊδουρογάιδαρος, μιζερομίζερος κλπ. Σα να λέμε «ο μαλάκας ο μαλάκας», «ο μαλάκας ο παπάρας», «ο γαμημένος μαλάκας», και ούτω καθ' εξής.

- Και, δηλαδή, σου την είπε κι από πάνω;
- Ναι ο γαμημένος γαμημένος!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified