Το φορτίο που φορτώνεται άνθρωπος συνήθως.

  1. Εζαλώθηκα τα ξύλα στη πλάτη και πήρα το δρόμο για το σπίτι.

  2. - Πόσες ζαλιές έχεις φέρει μέχρι τώρα; - Έφερα 3 ζαλιές ξύλα.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified