Είμαι γκέι.

- Ο Λάκης είναι γκέι;
- Τι να σου πω, υποπτεύομαι ότι τη λαδώνει τη μπάμια!

Βλ. σχετικό λήμμα την τρίζει την όπισθεν

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified