Απειλή για άσκηση σωματικής βίας, συνήθως απευθυνόμενη με περιπαικτική διάθεση ιδίως σε άτακτα παιδία.

Επίσης χρησιμοποιείται στα πλαίσια ήπιων σαδομαζοχιστικών αθλοπαιδιών.

Αννούλα πρόσεξε μη χύσεις το γάλα γιατί θα σε αφαλοκόψω άτσαλα!

Got a better definition? Add it!

Published