Εναλλακτικός όρος, περιγράφων το χρήμα. Συνώνυμος με τους όρους μαχρή και φταλέ.

- Η ουσία φίλε είναι να παίζει μπακουί, διαφορετικά λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified