Γνωρίζω κάτι καλά και σε βάθος, το κατέχω, επί αρνητικής έκφρασης συντάσσεται συχνά με το «γρυ».

- Δεν σκαμπάζω γρυ.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified