Σύντμησις (μὲ μετατροπὴ) τοῦ μουνόπανο, ὅταν αὐτὸ χρησιμοποιεῖται ὡς ὑβριστικὸς-ὑποτιμητικὸς χαρακτηρισμὸς προσώπου.

Πρόκειται γιὰ Πατρινὸ ἰδιωματισμό, τὸν ὁποῖον ἔμαθα ἐπὶ τόπου τὴν δεκαετία τοῦ ὀγδόντα, καὶ ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαιώθηκε ἐν συνεχείᾳ στὴν καθ' ἡμέραν πρᾶξι ἀπὸ δύο εἰδικευομένους ποὺ εἶχα, μέχρι τὸ 1995.

Ἐπιμελητής: Παναγιώτη, εἶπε ὁ Σόλων (συνειδικευόμενος γιατρὸς μὲ τὸν Παναγιώτη) νὰ κατέβῃς ἐσύ στὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα, διότι τὸν θέλει ὁ διευθυντής.
Παναγιώτης: Τὸν θέλει ὁ διευθυντής, τὸ πανί, νὰ μὴ τοῦ γ... τὴν Π..., τὸ σκατόγλειφτα... ...Δὲν πάω πουθενά νὰ τοῦ πῇς. Σιγὰ μὴν κάτσω ἐγὼ νὰ γ...μαι κι αὐτὸς νὰ μινάρῃ. (Μετὰ ἀπὸ λίγο προσθέτει:) Καλὰ ρέ, θἄρθω νὰ σὲ βοηθήσω... (προσθέτει δὲ μουρμουρίζοντας:) Τὸ μουνόπανο...

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
Khan

Πάλι μια μικρή σλανγκαρχιδιά: Δεν νομίζω ότι είναι σύντμηση και μετατροπή. Γιατί να μην είναι απλά από το πανί;

#2
BuBis

H μανούλα μου, με έστελνε μικρό να ψωνίσω στον μπακάλη (οφ κόρς, γράφτα στο τεφτέρι ένα πράμα) εκτός από «τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, Μαλαματίνα» και χαρτοβάμβακα... Ο οποίος είναι ο κρίκος της εξέλιξης, χαμένος πιά, μεταξύ μουνόπανου και σερβιέτας...

#3
Επισκέπτης

@Khan
Ἐπιμένεις στὴ «σλαγκαρχιδιά», τὴν ὁποία δὲν καταλαβαίνω πολὺ καλά.
Σύντμησι: μουνό/πανο
Μετατροπή: ΄πανο>πανί
Γιατί ὄχι πανί κυριολεκτικό: Διότι τὸ νόημά του εἶναι μουνόπανο μεταφορικό.

#4
HODJAS

Ορθότατος!
Βεβαιούται το γνήσιον της εκφράσεως και της προελεύσεως, εκ του βεβιωθέντος αντιπεφωνημένου ομοίου, όπερ νομίμως επικυρώ...