Μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρέπεια, λόγιος, λογιωτατισμός, ἀναλόγως τῶν συμφραζομένων.
Πρόκειται γιὰ ἀσυνήθως χρησιμοποιουμένη λέξι, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ καλιαρντὴ ἔχει ἐν γένει τὸ κέντρο ἐνδιαφέροντός της σὲ διαφορετικὴ θεματολογία. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου, σὲ τέτοιες περιπτώσεις, τὸ νόημα ὁρίζεται μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα.
Τὸ ἔτυμον ἀβέβαιον: Συμπλέκονται μὲ ἀσαφῆ τρόπο οἱ ἔννοιες σίκ (βλ. λ.), ρανζέ (γαλλιστὶ rang=τάξις, κοινωνικὴ θέσις, rangé=τακτοποιημένος, εὐγενής, κόσμιος), ὀριεντὰλ=ἀνατολίτης (ἴσως καὶ μὲ λίγο ἀέρα express orient στὴν ἀτμόσφαιρα;).
Ἡ λέξις ρανζὲ (ἐνίοτε καὶ ρανσὲ ἀπὸ ὀλιγογραμμάτους κιναίδους, βλ καὶ Πετρόπουλο) δίδει τὸ στάτους, ἡ λέξις ὀριεντὰλ τὸ ὗφος, καὶ τὸ σὶκ προσδίδει τὸ λοῦστρο, στὴ σύμπλοκη αὐτὴ ἔννοια τῆς λιάρντας.

Πρβλ καὶ τὸ σὶκ σαλόν=ἁβρότης, εὐγένεια τρόπων, ἀλλὰ καὶ κυριολεκτικῶς, κομψοπρεπὲς σαλόνι.

Πρὰνς πουλοβιδώθηκε ὁ πουρόπουρος τῆς Λουλοῦς· ἐβούελε μαντὰμ μπεναβία μὲ τὴ λουμπέσκω τὴν ἄλλη, ποὺ τὸν σουκροντίκελε. Σταπίκολα μᾶς μπέναψε καὶ ποεζίες. Μποὺτ λατσὸς καὶ σὶκ ρανζὲ ὀριεντὰλ ὁ σκελοσάλιαγκας.

Τουτέστιν:
Παραδίπλα κάθησε ὁ παποῦς τῆς Λουλοῦς· γούσταρε κουβεντοῦλα μὲ τὴν ἄλλη τὴν πούστρα, ποὺ τὸν γλυκοκοίταζε. Μετὰ μᾶς ἀπήγγειλε καὶ ποιήματα. Πολὺ ὡραῖος καὶ λόγιος (διαβασμένος) ὁ γέροντας.

Got a better definition? Add it!

Published

#1
HODJAS

Το παράδειγμα γαμεί!

#2
Γιώργος Ζάκκης

Οποία λεκτική πλουσίοτις η Καλιαρντή... !! Μα πώς ενώ δεν είσθε Καλιαρντόςγιγνώσκετε την Καλιαρντή εις τέτοιον βαθμόν;

#3
Επισκέπτης

Ἐγὼ πάσχω ἀπὸ τὴ νόσο λεξιλαγνεία. Ἡ νόσος αὐτὴ ἔχει μόνο παρηγορικὴ θεραπεία. Τὸ φάρμακο λέγεται λεξιμαγεία. Τὴ λεξιμαγεία βρῆκα σὲ δύο περιπτώσεις, καὶ μ' αὐτὲς βολεύτηκα.

Τὴν πρώτη, τὴν καλιαρντή, τὴ βρῆκα τυχαίως. Δὲν διαθέτει πολλὲς λέξεις, καὶ μόνο περιωρισμένη θεματολογία. Εἶναι ὅμως εὔπλαστη καὶ ποιητική, μὲ ἄπειρα «λεξιχρώματα» (κατὰ τὸ «ἠχοχρώματα»). Φυσικά, περιλαμβάνει καὶ ἄκομψες, ἀκαλαίσθητες καὶ χονδροειδεῖς λέξεις, χωρὶς ποίησι, χωρὶς κἄν φαντασία. Αὐτὲς μπορεῖ κανεὶς νὰ τὶς ἀγνοήσῃ. Ἂν εἶσαι λίγο δεκτικός, νοιώθεις τὸ ἰδίωμα συναισθηματικά. Μερικοὶ κίναιδοι εἶναι πολὺ λεπτοὶ καὶ πολὺ εὔστροφοι ἄνθρωποι, μὲ χιοῦμορ καὶ ἐντυπωσιακὰ εὐφυολογήματα καὶ ἀτάκες. Ἡ παρέα μαζί τους εἶναι ἀπόλαυσι, κυρίως λόγῳ τῆς ρευστῆς, εὔπλαστης καὶ μὲ ρίμα ὁμιλίας των. Οἱ ἐξ αὐτῶν μπενάβοντες τὴν ἐτροῦσκα σήμερα εἶναι (ἂν εἶναι κἄν) ἐλάχιστοι. Τὸ ἰδίωμα εἶναι καρέττα-καρέττα. Ἐγὼ νοιώθω σὰν νὰ τὸ προστατεύω ἀπὸ τὴν ἐξαφάνισι.

Τὴ δεύτερη, τὴν ἀρχαία ἑλληνική, τὴ βρῆκα ἀργότερα, κατόπιν σκοπίμου ἀναζητήσεως, μετὰ τὴ φᾶσι τῆς ἀπεχθείας πρὸς αὐτήν, λόγῳ τῶν γυμνασιακῶν σπουδῶν. Εἶναι ἕνα τεράστιο κεφάλαιο, προσφέρει πολὺ μεγάλες συγκινήσεις, ἰδίως ἡ ὁμηρική, καὶ βρίσκεται ἀτυχῶς σὲ παρόμοια μοίρα μὲ τὴ λιάρντα: Εἶναι κι αὐτὴ καρέττα-καρέττα. Νοιώθω πολὺ μικρὸς γιὰ νὰ πῶ ὅτι τὴν προστατεύω, ἀλλὰ προσπαθῶ τοὐλάχιστον. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν χιλιάδες ξένοι ποὺ κάνουν αὐτὸ ποὺ ὀφείλαμε ἐμεῖς. Φυσικά, δὲν ἀφορᾷ τὸ slang.gr, ἁπλῶς τὄφερε ἡ κουβέντα τώρα.

#4
Khan

Αν δεν το έχεις ήδη κάνει πρέπει να επισκεφθείς το απάνθισμα αρχαίων μπινελικίων.