Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος (π.χ. Ήπειρο, Αρκαδία κ.α.), οι καταλήξεις (είτε ρημάτων, είτε ουσιαστικών) -άσεις, -ήσεις, -ίσεις, -ώσεις προφέρονται με σίγηση του -σ- και μετατροπή του τελικού -ς σε -ζ, λίγο παχύ, από άτομα μεγάλης ηλικίας. Σπάνιο σε νέους, αλλά άμα ακούσετε καναν τέτοιονα, πάρ' τε το μπούλο γιατί θα 'ναι πολύ γύφτουλας.

- Τι βλέπεις παππού;
- Τι να βλέπω; Ειδήειζ βλέπω, παιδάκι μου, ειδήειζ.
- Έγινε τίποτα το σοβαρό;
- Τι να γένει; Όλο παρελάειζ, δηλώειζ, καταπατήειζ... Α, όταν γυρίειζ, φέρε μου ένα πακέτο «Σέρτικα Λαμίας». Και βάλε το παλτό σου μην κρυώειζ. Α, και φόρα καπότα άμα πας να γαμήειζ!

Πρβλ και να βοηθή'εις, αύξη, ζγκατάψυξ

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
Jonas

Ωραίος ο Ulrich. Μου θύμιεζ και το γκασμαδικό/ζούγκλικο «-ούοιχ» (π.χ. το βράδυ βγαίνειν με τους εξοδούοιχ) - με «πλατύ» χ κατά το γερμανικό ich

#2
jesus

κάνει κ κάτι λευκαδίτικο αυτό. κ τα δύο που λέτε δλδ: ήρτανε οι εξοδούχ' (προφέρεται εξοδούйхь), οι παρελάσ'ς, (προφέρεται παρεласьсь).
σόρυ για το μεθοδικό, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποδοθεί η προφορά.

#3
HODJAS

Σπήκερ ραδιοφωνικού σταθμού Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (90'ς): Παιδιά ο σταθμός είναι σοβαρός, δεν επιτρέπονται αφιερώειζ...

#4
Αλάριχος Τεκέλογλου

Ωραία όλα τα σχόλια. Αλλά αυτό που με έστειλε περισσότερο είναι η απόδοση σε «μεθοδικό» αλφάβητο... Ρώτησα ένα φιλαράκι ρωσοπόντιο να μου τα διαβάσει, και ακούγονται ακριβώς όπως τα ορίτζιναλ! Καραrespect!