Η στείρα προβατίνα, συνήθως μεγάλης ηλικίας. Υποτιμητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γυναίκες. Ο όρος απαντάται στην Ήπειρο. Πρβλ. και τον άλλο ορισμό του λήμματος που έχει παραπλήσια σημασία.

Πήγε βρε να μου πουλήσει μια μαρμάρω δέκα χρονών για ζυγούρι ο τζερεμές, ο πάσλας!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
ΣτοΔγιαλοΧτηνος

Από αξιόπιστη μακεδονική πηγή μαθαίνω ότι μαρμάρω αποκαλείται και η γυναίκα με σκληρό, δυσκόλως διατρήσιμο παρθενικό υμένα.