Το χρήμα, το παραδάκι!

.

Βλ. και μαρούλι, όπου και παραδείγματα.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
dryhammer

Υπάρχει και το εκτενέστερο μαρούλι