Μέλος του φακλαναριού, το ακραίο φακλάνι, εκφακλανισμένο θρέμμα της Φακλανδίας. Το λήμμαν οφείλει την σλανγκενέργειά του στο ότι εμπεριέχει και το (εισέτι μη αναρτηθέν) κλανιάρης.

Άγαλμα πρέπει να κάνουνε τον «ευεργέτη» Καραμανλή στην Πειραιώς. Μπορεί ο φακλανιάρης να μην μιλάει αλλά εμείς δεν ξεχνάμε. Έτσι απλά έσωσε τους τραπεζίτες φορτώνοντας τον λαό με τα δισεκατομμύρια των χρεών τους και άνοιξε την πύλη της κολάσεως για να μας σπρώξει μέσα ο γιός της Μαργαρίτας (εδώ)

Στα θηλυκά: φακλανιάρα.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
soulto

Νταξ, σου απενεμήθη αριστίνδην φακλανοδιδακτορικό.

#2
Khan

Η φακλάνα είναι βυζαντινοσλάνγκ!

Τη βρίσκουμε για πρώτη φορά από ό,τι φαίνεται και ως αγνώστου ετύμου στο δημώδες σατιρικό κείμενο Ακολουθία του ανοσίου τραγογένη Σπανού γύρω στον 14ο αιώνα.

Ἡμεῖς, ὅ τε παπα-Φιλίσκος ἀπὸ τοὺς Φιλίππους καὶ ἡ κυρὰ Κουμετσικίνα ἡ Κατσικοπορδοῦ ἀπὸ τὴν Ἀσφάμιαν, παπαδία του, παραδίδομεν εἰς τὸν γαμβρὸν ἡμῶν κὺρ Λέοντα τὸν Κατσαρέλην ἀπὸ τὴν Πέργαμον τὴν γνησίαν ἡμῶν καὶ φιλτάτην θυγατέραν ὀνόματι Φακλάνα. Ἐν πρώτοις δίδομεν τὴν εὐχὴν τοῦ γαϊδάρου μας, μετὰ δὲ ταῦτα τὰ κάτωθι γεγραμμένα, ἤγουν κουκουμάριν ψύλλων ἓν, ματσοῦκες ἁγνὲς καὶ τὸ προικοσύμφωνό του.

Εδώ

Προφ είναι παρωδία γάμου. Ωσεκτουτού, δικαιούμαι, νομίζω να προφέρω βυζαντινοπρεπώς το φακλαναριό ως Φακλανάριον.

#3
soulto

Εμ βέβαια, η Φακλάνα άξια κόρη της Κατσικοπορδοῦς! Άρα ενισχύεται ο συσχετισμός με το κλάνειν και ως προς την προέλευση του "φα", βρίσκω πολυ πιθανό το παρακάτω:

(...) την κατηγορούσε ότι όλη μέρα έτρωγε και έκλανε (φα-κλάνα!)

σχόλιο parofilol εδώ

#4
σφυρίζων

Θένκια +CΟΥΛΤΩ+, Κχάνε προcκυνώ την πορδούλα cου!

Παρετυμολογικά ο νους μου πάει σε κάποια που κλάνει φακές.

#5
dryhammer

Θα ημπορούσε να είναι και εκ του fuck + κλάνω βάσει της αρχαίας ρήσεως "Σε γαμώ και κλάνεις και παιδιά δέν κάνεις" (Αντισυλληπτικές πορδές κλπ κλπ)

#6
σφυρίζων

Θα ημπορούσε, θα ημπορούσε ιατρέ μου!

#7
donmhtsos

Θά μπορούσε να αναφέρεται και στην τονικότητα της κλανιάς: κλανιά σε Φα μείζονα. (προσοχή ομως να μην την πάρουμε πολύ ψηλά και...)

#8
σφυρίζων

Μάθημα ποποφωνικού σολφέζ

#9
Khan

Φέικ κουβελοτουίτ από Αθυροστομίξ

#10
σφυρίζων

Λῶλ!