Παραθέτω αὐτούσιο τὸν ὁρισμὸ τοῦ Νικολάου Πολίτη:

Ἐπὶ προώρου ἀποτυχίας ἐπιχειρήσεως ἤ ἐπὶ ἀποστερήσεως τῶν προσδοκομένων κερδῶν. Ὑποτίθεται λέγων τὴν φράσιν οἰκοδεσπότης πρὸς ξενιζόμενον, παρακελεύων αὐτὸν νὰ νιφθῇ, ὡς περατωθέντος δῆθεν τοῦ δείπνου, ἐνῷ οὗτος οὐδὲν ἤ ὀλίγον ἔφαγεν.

ἐδῶ

Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποτυχία μιας ενέργειας μας είναι δεδομένη από την αρχή και επομένως πρέπει να σταματήσουμε κάθε σχετική προσπάθεια.

ἐδῶ

Θὲς νὰ ρίξουμε παραγάδια ἀπόψε κι οὔτε δόλωμα, οὔτε νεταρισμένα παραγάδια ἔχουμε! Νίψου κι ἀποφάγαμε!

Σχετικὸ καὶ τὸ φέξε μου και γλίστρησα.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
barbarosa

Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς! Αν ξέρεις που θα σκοντάψεις, δεν περνάς ποτέ από κει... Αλλά αν τύχει και περάσεις, να μην το πονέσεις; Έχω κι ένα παράδειγμα που διάβαζα από χθες:"[ ...]Αξιοσημείωτες σε αυτές τις εκστρατείες του Καρόλου ήταν η καθιέρωση για πρώτη φορά, βαρέος ιππικού με αναβολείς. Η ικανότητά του να συντονίζει πεζικό και ιππικό, ήταν απαράμιλλη δίδοντάς του την δυνατότητα να αντιμετωπίζει υπέρτερους αριθμητικά εισβολείς και να τους νικά. Μερικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ιδιαίτερα η νίκη στην Narbonne ήταν το ίδιο σημαντική για τη χριστιανική Ευρώπη όπως η μάχη της Tours. Ο Κάρολος αποτελούσε για την εποχή του μια σπάνια περίπτωση ηγέτη………λαμπρός στρατηγός ο οποίος ήταν ικανός να προσαρμόζει τα τακτικά σχέδια μάχης ανάλογα με τον αντίπαλο και να καταφέρνει να νικά σχεδόν πάντα ανώτερους (αριθμητικά και στρατιωτικά) αντιπάλους όπως στο Berre και Narbonne". Από εδώ.

#3
donmhtsos

@ barbarosa

Πολὺ ἐνδιαφέρουσες οἱ παραπομπὲς σου. Οἱ μάχη τῆς Tours (ἐμεῖς στὸ σχολεῖο τὴ μάθαμε ὡς "μάχη τοῦ Πουατιὲ", κακῶς, γιατὶ ἡ μάχη τοῦ Πουατιὲ ἔγινε 6 αἰῶνες μετὰ ἀνάμεσα στοὺς Ἀγγλογάλλους) καὶ τῆς Narbonne καὶ ἡ στρατιωτικὴ ἰκανότητα τοῦ Καρόλου Μαρτέλου (παπποῦ τοῦ Καρλομάγνου), οὐσιαστικὰ ἀπέτρεψαν τήν κατάκτηση τῆς σημερινῆς Δυτικῆς Ευρώπης ἁπό τὸ Ἰσλὰμ. Διαφορετικὰ θὰ μποροῦσε σήμερα νὰ εἶναι μέρος τοῦ χαλιφάτου!

#4
barbarosa

Έτσι είναι... Κάπως έτσι γράφεις ιστορία.... Κερδίζοντας μάχες εκ προϊμίου χαμένες. Αν αποφασίσεις να μη νιφτείς κι αποφάς. Η ιστορία παραδίδει πρώτα απ' όλα μαθήματα ζωής.