Χρυσή αποκαλούνταν παλιά από τον κόσμο και τους πρακτικούς γιατρούς ο ίκτερος, μια ασθένεια του ήπατος. Το όνομα αυτό δόθηκε εξαιτίας του χρώματος που είχε ο ασθενής όταν νοσούσε από την ασθένεια.

Τι έπαθε ο Νικολάκης;
Άσε, έβγαλε τη χρυσή!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified