Καλώς ήρθες στο SLANG.gr!

by ,
0
replies
by
 

Ερώτηση: μπουρμώνω

by ,
0
replies
by
 

Νέες ετικέτες

by ,
89
replies
by
 

Λϊγες σκέψεις

by ,
32
replies
by
 

μαμίτσα

by ,
4
replies
by
 

Προτάσεις για βελτίωση της σελίδας υποδοχής

by ,
12
replies
by
 

ενημέρωση για πρόσφατες πηγές από το νέτι

by ,
1
reply
by
 

ΝΕΑ για την ΓΛΩΣΣΑ. Γιατί "πήξιμο", αλλά όχι "σκέψιμο";

by ,
4
replies
by
 

Το σάη στην εγχώρια και παγκόσμια βιβλιογραφία και ιστογραφία...

by ,
9
replies
by
 

Δημόσιο πρόχειρο

by ,
1
reply
by
 

Πρόβλημα με ετικέτα;

by ,
3
replies
by
 

ΕΤΙΚΕΤΑ

by ,
1
reply
by
 

Αξιολόγηση / βαθμολογία λημμάτων

by ,
81
replies
by
 

μπούσουλας για λημματογράφηση και σχολιασμό

by ,
12
replies
by
 

Πρόταση για νέα ετικέτα: ζωόπουτσες

by ,
36
replies
by
 

Σκαραβαίοι και ζουζούνια με το νεο σάη

by ,
69
replies
by
 

Τυπικός κομφορμισμός των ορισμοί

by ,
29
replies
by
 

Που είναι φτούνοι;

by ,
10
replies
by
 

"Συνεργατικά λήμματα"

by ,
3
replies
by
 

Πρόταση για νέες ετικέτες: συγκεκριμένες γλώσσες προέλευσης

by ,
18
replies
by