Η Θράκη εν γένει, αλλά ιδίως ο Ν. Έβρου. Οι κάτοικοι αποκαλούνται «Γκατζόλοι». Ο όρος προέρχεται όχι από το γάιδαρο σε τοπικά ιδιώματα κ.τ.ό., αλλά από την τουρκική φυλή Gacol (προφ. γκατζόλ) που - απ' ότι φαίνεται - είχε εγκατασταθεί στην περιοχή.

- Πότε θα πάρουμε κανα οφάκι, πήξαμε στη γκατζολία!

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Ο νομός Έβρου, σύμφωνα με τους υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία σε αυτόν.

Άσ' τα μεγάλε, πήρα μετάθεση για Γκατζολία.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified