Πόλη της Μακεδονίας.

Χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε το καβαλητό σεξ, την Καβαλέρια Ρουστικάνα.

Απ' την Καβάλα ο Βρασίδας. Και ξέρει από καλό ελαιόλαδο!

"Ο πραγματικός έρωτας για την Καβάλα" (από Khan, 16/05/14)

Βλ. σχετικά: Καβαλητός, ο, καβαλάρης, ο

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified