Τοιαύτη λέξη προέρχεται παρά γνωστό «δικηγόρο» ο οποίος εσυννελήφθει από το μικρόφωνο του υποκλοπέα να ονοματίζει εαυτόν ως «πεντακαθαρίδης», λόγω ευθέων εξηγήσεων και υποτιθέμενης εντιμότητός του εν ώρα... εκβιασμού γνωστού επιχειρηματία! Διότι πλέον, τη σήμερον ημέρα η έννοια της εντιμότητος υφίσταται και εις τας κομπίνας, εις τας λοβιτούρας καθώς δε και εις τας πάσης φύσεως παρανομίας. Εύγε.

(Αντιγράφω αυτολεξεί ως απομαγνητοφωνήθειν εν ώρα ειδικής συνεδριάσεως της Βουλής, 18/11/2008)
Κοκοβίνος: «σου μιλώ παντελονάτα. Θέλω ένα ακίνητο και όχι τέσσερα που κάνουν ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες. Σου μιλώ πεντακάθαρα και όμορφα. Πεντακαθαρίδης!» (sic).

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

#1
GATZMAN

Αστραψες φίλτατε

#2
vikar

Δές και -ίδης.

#3
xalikoutis

#4
Γιώργος Ζάκκης

Όταν προσέθεσα τοιαύτον ορισμόν ενόμιζα (αγανακτισμένος) ότι η πολιτειακή και θεσμική κρίση από την οποία διερχόμεθα ως κράτος είχε φτάσει στο μέγιστο βαθμό. Κι όμως, ήτο μόνο η αρχή! Δεν εγνώριζα τι μέλλει γενέσθαι όμως...

#5
cristoval

και εκείνος που κάνει καθαρές δουλείες (για την πάρτη του, οχι για την εφορία)..δηλαδή...Μαυρίδης