ξεγαύρωμα /-ώνω: Οι ενημερωμένοι τε και έμπειροι χρήσται τιαύτου διαδικτυακού τόπου ήδη γνωρίζουν πολλαί λέξεις αι οποίαι εκφράζουν τη γενετήσια πράξη, επί παραδείγματει: «φιστίκι», «ξεσκίδι» κ.α. Η λέξη «ξεγαύρωμα» ολοκληρώνει τιαύτη προσπάθεια δίδοντας ένα τόνο, τρόπον τινά, ιδιοματικό καθώτι χρησιμοποιείται μόνο από Κρήτες. Ενέχει δε και μεταφορικής σημασίας, καθότι υποδηλεί την έντονη κούραση από παρατεταμένη εργασία. Εις άλλαι περιοχές τις Ελλάδος απαντάτε ο όρος «γαυρώνω» ο οποίος όμως ουδεμία σχέση έχει μετά του «ξεγαυρώματος».

Μανωλιός: «Ω ανάθεμάτο μρε, εξεγαυρώθηκα τσι ελιές πάλι οφέτος! Νεσάκιασμα, κουβάλημα... ωχ πονώ!»
Σήφης: «Α! Εγώ πάλι εξεγαύρωσα μία οπροχτές στο μώλο του Ηρακλείου! Κι ήμασταν εδα με τα γκομενάκια τσ΄αδερφής μου και πίναμε καφέ απ' το λαΐνι ...»

βλ. και γαυρίζω

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified