Ειναι γνωστόν εξαπανέκαθεν οτι ο πατήρ και η μήτηρ δεν αποτελούν εδέσματα προς βρώση.

Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί άλλη μια διατύπωση ότι φάγαμε τον αγλέορα.

Μετά το γάμο βάλανε τραπέζι και κάτσαμε και φάγαμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified