Προέλευση του παραδείγματος του ορισμού "τσαπερδονοκωλοσφυρίχτρα"

by ,
3
replies
by
 

The problem with the language

by ,
2
replies
by
 

Εντυπώσεις και προτάσεις?

by ,
1
reply
by
 

Δημόσιο Πρόχειρο

by ,
99
replies
by
 

Μια ερώτηση σχετικά με την αργκό και τις κοινωνικές πτυχές

by ,
1
reply
by
 

μπουρμώνω

by ,
2
replies
by
 

ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

by ,
0
replies
by
 

το μπινελίκι ως διαπίστωση

by ,
4
replies
by