Μπαμ-μπαμ, αμέσως, πολύ γρήγορα.

- Πάμε που σου λέω. Θα είμαστε εκεί τσακ-μπαμ!

Βλ. και σχετικά λήμματα καρφί, dt, πατ-κιουτ, στο καπάκι, σούμπιτος, σφαιράδην

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Το πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται μια ενέργεια.

(στο τέλος ενός μαθήματος σκακιού)
- Στο τσακ μπαμ τις λύσαμε τις ασκήσεις, Johny...Topalov μας έγινες...

Βλ. και σχετικά λήμματα καρφί, dt, πατ-κιουτ, στο καπάκι, σούμπιτος, σφαιράδην

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified

Κάτι που γίνεται βιαστικά, στο πόδι.

-Όταν σχολάσουμε πάμε σε καμια ταβερνούλα;
-Μπα δεν πεινάω πολύ... Αν είναι να τσιμπήσουμε κάτι τσακ μπαμ.

Got a better definition? Add it!

Published
Last modified