91

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συμφυρμός/σύμμειγμα (πορτμαντό)

Λέξεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό του ήχου/μορφής και της σημασίας δυο άλλων λέξεων π.χ. Μερκοζί (Μέρκελ+Σαρκοζί), συριζαυγίτης (συριζαίος+χρυσαυγίτης)

245

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: σύνθεση

7

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό ανθυπο-

3

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό αρχιδο-

9

γραμματική: συνθετικό γαμω-

5

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό καρα-

2

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό λάθρο-

9

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό μουνο-

2

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό πρωκτο-

8

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό σαβουρο-

7

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό τηλε-

5

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό τσατσο-

1

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό φανταρο-

1

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: συνθετικό ψιλο-

68

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: σύντμηση

Συντόμευση λέξης με παράλειψη τμήματός της (π.χ. προκατασκευασμένο --> προκάτ)

27

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Σχήμα λόγου - αλλαγή γένους

39

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Σχήμα λόγου - αλλαγή σημασίας

67

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Σχήμα λόγου - ευφημισμός

1634

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Σχήμα λόγου - λογοπαίγνιο

151

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Σχήμα λόγου - μεταφορά